Gebruiksvoorwaarden gastenboek en video upload

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het inzenden van een bericht, foto en/of videoboodschap in het gastenboek of delen van een foto via de fotowand op https://lonink.terneuzen.nl. De website is ontwikkeld door LEF marketing & events B.V. in opdracht van gemeente Terneuzen ten behoeve van het digitale afscheid van burgemeester Jan Lonink op 23 april.

 

 1. Het inzenden van berichten, foto’s en/of videoboodschappen is alleen toegestaan voor minderjarige gebruikers indien zij daarvoor toestemming hebben gekregen van hun wettelijke vertegenwoordiger.

 

 1. De gebruiker neemt op eigen verantwoordelijkheid, voor eigen rekening en risico deel aan het inzenden van berichten, foto’s en/of videoboodschappen ten behoeve van het digitale afscheid van Jan Lonink. De gebruiker garandeert dat de door de gebruiker op de website ingebrachte content nimmer in strijd is met de wet, en niet in strijd is met enige op de wet gebaseerde andere regelgeving.

 

 1. De ingezonden berichten, foto’s en/of videoboodschappen verschijnen, na moderatie, op de website. De ingezonden videoboodschappen worden, na moderatie, getoond aan de burgemeester en mogelijk opgenomen in een compilatievideo die publiek gemaakt wordt.

 

 1. Het is niet toegestaan berichten, foto’s en/of videoboodschappen in te zenden die in strijd zijn met de wet of goede zeden. De gemeente Terneuzen behoudt zich tevens het recht voor berichten, foto’s en/of videoboodschappen niet te publiceren als deze naar het oordeel van de gemeente ongeschikt zijn voor publicatie.

 

 1. De gebruiker dient de maker te zijn van de ingezonden berichten, foto’s en/of videoboodschappen, de auteursrechten ervan te bezitten en de gemeente Terneuzen te vrijwaren van iedere aanspraak door derden, betreffende de inhoud en de vorm van de foto, foto’s of videoboodschappen. De gebruiker is geheel verantwoordelijk voor het geval de ingezonden berichten), foto’s en/of videoboodschappen inbreuk maken op de auteursrechten, portretrechten of ander rechten van derden, en vrijwaart de gemeente Terneuzen voor iedere mogelijk aanspraak op grond van dergelijke rechten. De gemeente Terneuzen heeft het recht de betreffende berichten, foto’s en/of videoboodschappen zonder enige vergoeding en vrij van rechten te publiceren ten behoeve van het afscheid van Jan Lonink.

 

 1. Vanwege het maatschappelijk en historisch belang van het afscheid van burgemeester Jan Lonink voor de gemeente Terneuzen en regio is de gemeente Terneuzen op grond van de Archiefwet verplicht de ingezonden berichten, foto’s en/of videoboodschappen blijvend te bewaren. LEF marketing & events B.V. verwijdert de ingezonden berichten, foto’s en/of videoboodschappen uit al zijn systemen ten laatste 31 mei.

 

 1. De gemeente Terneuzen en LEF marketing & events B.V. zien er op toe dat de ingezonden berichten, foto’s en/of videoboodschappen veilig bewaard worden en alleen toegankelijk zijn voor personen die toegang nodig hebben in verband met de organisatie van het digitale afscheid van burgemeester Jan Lonink.

 

 1. Toegang tot de ingezonden berichten, foto’s en/of videoboodschappen alvorens publicatie of waarvan publicatie uitblijft, is beperkt tot de werkgroep omtrent digitale afscheid Jan Lonink bij de gemeente Terneuzen, medewerkers van LEF marketing & events B.V. en burgemeester Jan Lonink. Ingezonden berichten, foto’s en/of videoboodschappen die worden gepubliceerd op https://lonink.terneuzen.nl zijn publiek toegankelijk.

 

 1. Gemeente Terneuzen en LEF marketing & events B.V. zijn niet aansprakelijk voor het gebruik en/of verspreiden van de ingezonden berichten en videoboodschappen door derden.

 

 1. Naam en plaatsnaam worden uitsluitend gebruikt voor weergave bij ingezonden berichten, foto’s en/of en videoboodschappen. Gepubliceerde berichten, foto’s en/of videoboodschappen die daardoor publiek toegankelijk zijn worden voorzien van naam en plaatsnaam. De gegevens worden in verband met de Archiefwet blijvend bewaard.

 

 1. Bij het delen van uw foto naar de fotowand via Facebook, Instagram en Twitter dient u tevens akkoord te gaan met de voorwaarden die gelden voor het uploaden van foto’s voor de communities van Facebook (via https://nl-nl.facebook.com/legal/terms), Instagram (via https://www.instagram.com/about/legal/terms/) en Twitter (via https://help.twitter.com/nl/rules-and-policies/twitter-rules).

 

Voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens raadpleeg de privacyverklaring van de gemeente Terneuzen (link: https://www.terneuzen.nl/Configuratie/Footer/Privacystatement).